Problem med rapporter samt utskriftsproblem

Utskriftsproblem i allmänhet brukar bero på buggiga skrivardrivrutiner. Observera att även problem med rapporterna, t.ex. en huvudbok, kan bero på skrivardrivrutinerna. Redan i det initiala läget när man beställer en rapporten till bildskärmen kommunicerar Amako med förvald skrivare, långt innan utskrift verkligen sker.

Utskrifterna fungerar men ramarna kommer fel

Ett specialfall är när fakturautskrifterna fungerar men när ramarna inte passar de underliggande texterna. Detta brukar bero på att skrivaren i kontrollpanelen felaktigt har pappersstorleken angiven som "Letter" (amerikanskt pappersformat) istället för "A4". 

Kontrollera i kontrollpanelen under "Enheter och skrivare" genom att leta upp skrivaren, markera den samt högerklicka och välja "Egenskaper för skrivare" (ej att förväxla med menyvalet "Egenskaper"). Varje skrivare har i det här läget sina egna inställningar. Det finns ingen standardiserat utseende på egenskapsflikarna. Klicka runt lite och kontrollera att alla pappersformat är angivna som "A4" (ej "Letter" - som ibland felöversätts som "Brev"). Observera att uppgift om pappersformat ibland finns på mer än ett ställe!

Utskrifterna fungerar inte alls

Övriga utskriftsproblem beror nästan alltid på buggiga skrivardrivrutiner. 

Problem med rapporterna

Det lite luriga är att programmen kommunicerar med förvald skrivare långt innan utskrift verkligen sker. Redan vid rapportuttaget formateras rapporterna för skrivaren. Om den förvalda skrivaren har buggiga drivrutinen kan problem uppstå redan då, långt innan man verkligen är på väg att skriva ut.

Åtgärda så här: Pröva uppdatera skrivardrivrutinen. Ofta finns det (för en och samma skrivare) flera olika skrivardrivrutiner att välja mellan, t.ex. Postscript eller PCL. Om det är en nyinköpt skrivare finns det ofta uppdaterade rutiner på nätet som är nyare än de drivrutinen som ligger på den medföljande cd:n.

Även om det är en gammal "trogen" skrivare blir det nya drivrutiner på en ny dator per automatik, med risk för nya buggar.

Att drivrutinen fungerar i andra program är ingen garanti för att den är buggfri, varje program anropar drivrutinen på lite olika sätt vilket innebär att en del buggar bara syns i vissa program.

Eller som snabbåtgärd:

Pröva Arkiv, Skrivarinställningar och välj "Skrivare för listor och rapporter" = t.ex. "Microsoft XPS Document Writer". Pröva sedan att ta ut en rapport. Går det bättre nu?

Alternativt: Du kan även välja att "installera" en gammal välkänd skrivarmodell, t.ex. "HP Laserjet III", och som anslutning ange "fil" eller "file" (dvs utskrift till fil). När du sedan väljer den skrivaren som Standardskrivare i Windows eller som förvald under Amakos menyval Arkiv, Skrivarinställningar, får programmet en annan drivrutin att formatera rapporterna mot. Detta kan vara en bra första metod för att ringa in att det verkligen rör sig om skrivardrivrutinen.