Amako och GDPR

EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) fokuserar på personlig integritet och på hur man hanterar sina personuppgifter. Syftet är att förhindra att människors integritet kränks.

Förutom skydd av personuppgifter handlar det om att få individens godkännande att lagra personuppgifter, till individens rätt att ta del av det som finns lagrat, till individens rätt att kräva rättning av felaktiga personuppgifter eller radering av sina uppgifter (”rätten att bli glömd”). Individen har även rätt att under vissa omständigheter bli underrättad vid personuppgiftsincidenter, t.ex. läckta persondata.

GDPR-inventering obligatorisk för alla

En minimumkrav i GDPR är att alla företag, föreningar och myndigheter som på något sätt hanterar personuppgifter måste upprätta en förteckning över vilka typer av personuppgifter som finns i organisationen och hur dessa uppgifter används.

Detta kan i vissa fall vara tillräckligt för att uppfylla dataskyddsförordningens krav, men själva kravet på att upprätta denna förteckning gäller alla.

Stödet för GDPR i Amako Fakturering

För att underlätta för Amako-användaren har vi tagit fram ett stöddokument som återfinns i programmet under menyvalet Hjälp, ”Amako och dataskyddsförordningen GDPR...”. Detta stöddokument kan göra det enklare att skapa den GDPR-förteckning som krävs av alla företag som hanterar personuppgifter (även småföretag).

Förutom dataskyddet i sig, ger GDPR var och en rätt att när som helst begära ett registerutdrag på vad som finns registrerat hos ett företag, förening eller myndighet.

I Amako Fakturering kan man få fram registerutdrag så här: Med en kund framme på bildskärmen (i läge ”Visa kund”) kan man klicka på Menyknappen och välja ”GDPR-utdrag denna kund”. Man får då två rapporter, ”Registerutdrag enligt GDPR” (som visar vilka uppgifter som finns registrerade i kundregistret) samt ”Försäljningsutdrag enligt GDPR” (som visar allt som finns lagrat om kundens inköp).

Dessa två utdrag kan sedan skickas med vanlig brevpost eller e-postas som PDF till den kund som åberopar GDPR och begär ett registerutdrag.