Utskrift av artikel- och adressetiketter

Fråga: Hur skriver man ut artikel- och adressetiketter?

Adressetiketter

1) Gå till menyvalet Rapporter, Rapporbeställning och till flik 6 Kundlista.

2) Gör eventuellt kundurval och markera kryssrutan "Underlag för etikettutskrift". Tryck OK.

3) Man hamnar då i dialogrutan "Etikettutskrift" där man kan förhandsgranska och skriva ut. Där kan man även göra inställningar av etikettstorlek och dylikt.

Artikeletiketter

1) Gå till menyvalet Rapporter, Rapporbeställning och till flik 6 Artikellista.

2) Gör eventuellt artikelurval och markera kryssrutan "Underlag för etikettutskrift". Tryck OK.

3) Man hamnar då i dialogrutan "Etikettutskrift" där man kan förhandsgranska och skriva ut. Där kan du även göra inställningar av etikettstorlek och dylikt.

Enstaka etikett (Snabbetikett)

I läge "Visa kund" och "Visa artikel" kan man klicka på Meny-knappen och välja "Snabbetikett..." för att skriva ut en etikett av just den kund eller artikel man har på skärmen.

Mer

Läs mer genom att gå till den inbyggda hjälpen under menyvalet Hjälp, Innehållsförteckning.
Där kan du även söka efter t.ex. "etikettutskrift".