E-postinställningar för Loopia

För att skicka e-post från Amako Fakturering via Loopia, gör så här:

 1. Gå till menyvalet E-post, "Skicka e-post" och välj fliken Anslutning. Klicka "Ändra inställningarna". 


  Ange sedan:

  Server för utgående e-post: mailcluster.loopia.se

  Konto-ID/Kontonamn/Användarnamn: info@mindomän.se (dvs en av dina e-postadresser som ligger hos Loopia, om du har flera e-postadresser hos Loopia kvittar det vilken du använder, detta är bara ett sätt att legitimera sig).

  Lösenord: ******** (lösenordet som är knutet till denna e-postadress, samma lösenord som du skulle använda för att logga in på Loopias webbmail).

  Port (SMTP): 587 (ej 25)

  Markera kryssrutan "Servern kräver säker anslutning (SSL)

  SSL-metod: SSL via STARTTLS


 2. Klicka Avancerat.


  Markera kryssrutan "Autentisiering via SMTP-kommandot AUTH" och välj "smtpAuthLogin".

  Markera kryssrutan "Autentisiering via POP3-inloggning".

  Markera INTE "Annat användarnamn och lösenord" eftersom dessa är desamma som för SMTP.

  Port (POP3) lämnas tom.


  Tryck "Spara inställningar".

  Klicka "Återgå" och klicka sedan "Spara inställningar som standardvärde..."


 3. Klar.

Ett litet tips: Till skillnad från de flesta andra inställningarna i Amako lagras inställningarna för e-post i Windowsregistret (eftersom de ofta är knutna till just den dator du sitter vid). Om du inte redan har gjort det, klicka på "Spara inställningarna som standardvärde..." när du har fyllt i och testat inställningarna ovan, så sparas inställningarna ner till en fil som följer med dina hårddisk- och USB-säkerhetskopior. Om du någon gång i framtiden flyttar programmet till en ny dator kan du lätt hämta dina e-postinställningar genom att klicka "Hämta inställningarna (från standardvärden som någon annan...)".

Lycka till!

P.S. Om det fortfarande inte fungerar, skicka oss texten från fliken Trafikinformation (blickmarkera texten och tryck Ctrl-C som i Copy och klistra in i e-postmeddelandet med Ctrl-V som i moVe).