Import av kunder

Fråga: Finns det något sätt att importera kunder till Amako från exempelvis en textfil?

Ja, funktionen finns under Arkiv, Import, "Import kunder som text". De flesta av kundregistrets uppgifter går att importera men inte riktigt alla. Importen styrs av kolumnrubrikerna på rad 1 i importfilen där varje delrubrik, t.ex. "Firmanamn" måste vara exakt samma och stavas exakt rätt för att Amako ska förstå filen. Import sker via Arkiv, Import, "Import kunder som text (ASCII)".

Välj "Typ av indata" = "Amako (utseende enligt indatafilens rad 1)"

I det enklaste fallet skapar man en exempelfil under menyvalet Arkiv, Export, Export som text, och genom att välja "Snabbexport kunder".

Om man exporterar från Excel väljer man Arkiv, "Spara som.." och väljer "Format" = "Semikolonseparerad text (*.csv)"

I vissa Excelversioner är detta felöversatt som "Kommaseparerad text (*.csv)".

Döp sedan om filen till ändelse .txt så hittar Amako den lättare. Du kan då även dubbelklicka på den och inspektera den i Windows Anteckningar.

Lycka till!

Överkurs

Tips: Om man har en kolumn man vill att Amako ska strunta i kan man ge den rubrik "_Alltid_tomt_" (men utan citationstecken).

(Eller med ett valfritt utseende skapat från Rapporter, Rapportbeställning, Registerexport via en egenhändigt gjord exportdefinition.)

(Fullständigt fältöversikt syns i Rapporter, Rapportbeställning, flik Kunder, knappen Exportdefinition, Exportdefinition kundregister, under rubriken Tillgängliga fält för export).