Import av artiklar och/eller priser

Fråga: Finns det något sätt att importera artiklar och/eller priser till Amako från exempelvis en textfil? 

Ja, funktionen finns under Arkiv, Import, "Import artiklar som text". 

Till att börja med kan man skapa en fungerande exempelfil genom att gå till menyvalet Arkiv, Export, Export som text, och välja "Snabbexport artiklar". Man får då en nästan tom rapportsida där det står var filen hamnar, typiskt i mappen "Amako Fakturering Export" som ligger under "Dokument" (eller "Mina dokument") och vad filen heter (typiskt filnamn är Artikel_Ftg1.txt). 

Om man öppnar den filen i Windows Anteckningar (t.ex. genom att dubbelklicka på den) så ser man hur importfilen ska se ut. Dvs att det är en enkel textfil med en artikel på varje rad. Första raden är rubrikrad. På varje rad skiljs fälten åt med ett semikolon.

Exempel:
Artikelnr;Benämning_Svenska;Antalilager;Enhet_Svenska;Inpris;Utpris_SEK
15998;Kompressor;21;st;109,00;158,00
34510;Lasthållare;23;st;83,44;119,20
34520;Lasthållare m snabbfäste;13;st;127,68;182,40

Om man har sin prislista i xls-format måste den konverteras till ovanstående format. I Excel kallas det csv-format.

Om man exporterar från Excel väljer man Arkiv, "Spara som.." och väljer "Format" = "Semikolonseparerad text (*.csv)"

I vissa Excelversioner är detta felöversatt som "Kommaseparerad text (*.csv)".

Döp sedan om filen till ändelse .txt så hittar Amako den lättare. Man kan då även dubbelklicka på den och inspektera den i Windows Anteckningar.

Lycka till!

Överkurs

Tips: Om man har en kolumn man vill att Amako ska strunta i kan man ge den rubrik "_Alltid_tomt_" (men utan citationstecken).

(Eller med ett valfritt utseende skapat från Rapporter, Rapportbeställning, Registerexport via en egenhändigt gjord exportdefinition.)

(Fullständigt fältöversikt syns i Rapporter, Rapportbeställning, flik Artiklar, knappen Exportdefinition, Exportdefinition artikelregister, under rubriken Tillgängliga fält för export).