Sekretesspolicy

A. Introduktion
Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Därför lagrar vi inga data om ditt besök och använder heller inga kakor.

B. Erkännande
Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com) och ändrades av Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Insamling av personlig information
Ingen insamling av personlig information sker vid besök på vår hemsida.

D. Användning av din personliga information
Eftersom ingen insamling av personlig information sker finns heller ingen användning av någon sådan.

Om du gör en beställning på vår hemsida via våra beställningsformulär hanteras informationen först sedan den har anlänt via e-post till vårt ekonomisystem. Informationen hanteras sedan på samma sätt som om du hade ringt in din beställning eller skickat ett vanligt e-brev till oss. I ett sådant beställningsbrev från vårt beställningsformulär ingår endast den information som du uttryckligen har matat in såsom namn, firmanamn, adress, licensnummer, e-postadress och telefonnummer.

E. Utlämning av personlig information
Vi lämnar inte ut någon personliga information eftersom vi inte samlar någon sådan på vår hemsida.

Inte heller information om eventuella beställningar av våra program som har gjorts via vår hemsida.

Från vårt faktureringssystem kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.
Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

F. Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 3. Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
 4. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.
G. Bevarande av personlig information
Vi lagrar ingen personlig information på vår hemsida. I vårt faktureringssystem, efter eventuellt gjord beställning, lagrar vi för varje företag uppgifter om kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress. Inga andra personuppgifter lagras.

H. Din personliga informations säkerhet
 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
 4. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 5. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).
I. Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

J. Dina rättigheter
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. tillhandahållande sker kostnadsfritt; och
 2. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet.
Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

K. Tredje parts hemsidor
Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

L. Uppdatering av information
Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

M. Kakor
Vår hemsida använder inte kakor.

En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.
1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
a. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
b. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
c. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
2. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.