Betalfiler i allmänhet

När man skapar ett betalningsuppdrag kan man välja önskad utbetalningsdag. Välj mellan: 

  • På förfallodagen.
  • På förfallodagen med justering mot en viss förinställd veckodag.
  • Omgående.
  • På ett visst datum oavsett förfallodag.


Betalningar via Bankgirots LB-filer

Med Bankgirots LB-filer kan man betala till bankgiro och Plusgiro samt göra direkt kontoinsättning till svenska banker.

Begränsningar: Betalningar via Bankgirots LB-format klarar inte kreditfakturor till PlusGirot. Eventuell kreditfaktura där mottagaren endast har PlusGirokonto måste hanteras med intern matchning mellan debetfaktura/kreditfaktura eller via överenskommelse om återbetalning utanför LB-formatet. Detta är inte en begränsning i Amako utan en begränsning som ligger i själva LB-formatet.

Direkt kontoinsättning: Via LB-rutinen kan man göra bankkontoinsättningar direkt från Amako.

LB-filer kan användas i de flesta internetbanker, bl.a.:

  • Handelsbankens internetbank
  • SEB:s internetbank
  • Swedbanks internetbank
  • Nordeas internetbank
  • Sparbanken Skånes internetbank


Betalningar via PlusGirots Corporate File Payments

Med PlusGirots tjänst Corporate File Payments (CFP) kan man betala till PlusGiro och bankgiro samt göra direkt kontoinsättning till svenska banker. Filtypen för betalningar heter PO3 och DA1 för återredovisning.

Även med Corporate File Payments kan man göra bankkontoinsättning. Insättningen kan märkas med ett meddelande till mottagaren på upp till 12 tecken.

Betalfiler på format Corporate File Payments (PO3) är i första hand avsett för Nordea, t.ex. Nordea Internet Företag men går att skicka via de flesta banker internetbanker.

Utförda betalningar redovisas i en återredovisningsfil (DA1) som man läser in i Amako så att leverantörsreskontran blir avprickad och klar. Alternativt finns också smidiga funktioner i Amako att betalmarkera manuellt eller "per förfallodag" utan krav på återredovisningsfil.


Betalningar via FS-filer

PlusGirots Fakturabetalningsservice (FS) har ersatts av Corporate File Payments men lever kvar som filformat i vissa internetbanker och finns därför som ett betalalternativ även i Amako.

Formatet tillåter betalningar till PlusGiro, bankgiro och direkt bankkontoinsättning.