Skicka Svefakturor från Amako ("e-fakturor")

Med Amako Fakturering kommer du lätt och snabbt igång med att e-fakturera, dvs att skicka elektroniska fakturor till dina kunder.

Anm: Elektroniska fakturor ska ej förväxlas med PDF-fakturor eftersom PDF-fakturor är gjorda för att läsas av människor.

Med "elektronisk faktura" eller "e-faktura" avses samma sak. Det vanligaste formatet i Sverige är Svefaktura som är en svensk standard för elektroniska fakturor. Länk: Läs mer om Svefaktura 1.0 hos SFTI (som underhåller standarden)

Om vissa av dina kunder fortfarande föredrar pappers- eller PDF-fakturor är det inget som hindrar att du blandar metoderna. Önskad variant går att ställa in för varje enskild kund i kundregistret om du så vill.

Svefakturor direkt från Amako – enklare kan det inte bli!

I samarbete med Ekopost klarar Amako Fakturering att skicka elektroniska fakturor (Svefakturor) lika lätt som det är att e-posta PDF-fakturor.

Allt du behöver göra är att kostnadsfritt registrera dig hos Ekopost.se och mata in användarnamn och lösenord i Amako. 

Ingen startkostnad, ingen månadsavgift och ingen uppsägningstid. Det enda som kostar är styckepriset 3 kr per Svefaktura.

OBS! Efter anmälan till Ekopost, mejla eller ring dem och ange att din anmälan avser e-fakturering (till skillnad från deras printtjänst) och avvakta svar innan du börjar skicka e-fakturor.

Aktivera sedan funktionen i Arkiv, Svefakturainställningar genom att markera ”Fakturaportal” = ”Ekopost” och gå sedan till flik ”2 Ekopost” och fyll i användarnamn och lösenord. 

Om du bara vill göra en snabb test utan att skaffa lösenord kan du markera kryssrutan "Aktivera testläge hos Ekopost - fakturorna går i så fall hela vägen men slutbehandlas inte ("sandbox")".

Kryssrutan ”Aktivera Ekoposts Printtjänst” kan du bortse från tills senare, den är till för om du vill skicka fakturor till Ekopost för utskrift på vanligt papper.

Avsluta med Spara.

Programmet är sedan klart för att skicka elektroniska fakturor till de av dina kunder som vill ha detta.

Utskrift sker sedan i den vanliga dialogrutan för fakturautskrift genom att klicka på ”Skriv ut som Svefaktura och skicka”.

Överkurs: I kundregistret under flik "E-postval" kan du ange ”Fakturautskrift” = ”Svefaktura” så att du lätt kan särskilja dessa vid fakturautskrift (vid utskrift: markera kryssrutan Avancerat och klicka t.ex. på ”Nästa i tur – Svefakturor”).

Tips: De första 25 kronorna är gratis hos Ekopost så det kostar inget att testa konceptet några gånger innan man bestämmer sig.

Anm: Efter det att de första 25 kronorna är förbrukade kan betalning ske på två sätt: 1) Billigast: att man loggar in på sitt konto hos Ekopost och fyller på sitt saldo med en kortbetalning (ingen risk för onödiga faktureringsavgifter). Detta är grundinställningen vid nyregistrering. Man kan även anmäla att man vill låta sig faktureras varje månad men då tillkommer en faktureringsavgift på 25 kr vid fakturabelopp under 300 kr/mån.

Läs mer om e-faktura i Amako

Här är ytterligare beskrivning inkl några typfall på e-faktura till landsting och kommun:

E-faktura i Amako 2020.pdf

Printtjänst hos Ekopost

Som en variant på att skicka Svefakturor till Ekopost kan man utnyttja deras printtjänst som innebär att man skickar PDF:er för utskrift, kuvertering och brevpostning.

Även här ingen startkostnad, ingen månadsavgift och ingen uppsägningstid. Det enda man betalar är styckepriset 8,25 kr per brevfaktura för B-post respektive 9,25 kr per brevfaktura för A-post. Bara strax över vanligt brevporto! Anger du till deras kundtjänst att du är Amakokund sjunker priset till 7,25 respektive 8,25 kr per brevfaktura.

Aktivera funktionen i Arkiv, Svefakturainställningar genom att markera ”Fakturaportal” = ”Ekopost” (om du inte redan har gjort det). Gå sedan till flik ”2 Ekopost” och fyll i användarnamn och lösenord. Markera dessutom kryssrutan ”Aktivera Ekoposts Printtjänst” (övriga inställningar kan du låta vara som de är). Avsluta med Spara.

Utskrift sker sedan i den vanliga dialogrutan för fakturautskrift genom att klicka på ”Skriv ut till Print hos Ekopost”.